Η Βάπτιση του Στέφανου

Με μεγαλη μου χαρά μου ανακοίνωσαν η Βεατρίκη και ο Σάββας οτι θέλουν 

να τους καλυψω την Βάπτιση του στέφανου. Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε τον χαρακτήρα τους και την αγάπη τους. 

Δείτε το βίντεο θα σας αρέσει.